AB GEO  usługi geodezyjne w Lublinie
Firma
AB Geo Tomasz Słowikowski realizuje projekt współfinansowany przez
Unię Europejską:
Projekt nr 08.10-WND-RPLU.01.01.00-06-253/10

                              Tytuł projektu:
"
Innowacyjne rozwiązania technologiczne podstawą budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa AB GEO na rynku."

Projekt jest w 50% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.


Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia),

81 4416750 


e-mail: rpo@lubelskie.pl


       www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. 81 4623831, 81 4623812

e-mail: lawp@lubelskie.pl

        www.lawp.eu